O SLIKOVNICI

"Autorski je ovo prvijenac Marije Gradečak koja predstavlja maštoviti svijet dizajna interijera u rimovanim stihovima i razigranim ilustracijama uz koje ćete se sjajno zabaviti, a usput štošta i naučiti! Glavna je junakinja ove priče Mala Mica, štosna dama istančana brka za ljepotu i sklad koja spretno bira ono najbolje od parketa i tapeta, keramike... sve do kuhinjskoga seta te s vama rado dijeli svoje znanje iz dizajnerskoga svijeta. 

Uz svoje svakodnevne navike, komunikacije s klijentima, proizvođačima i izvođačima, aktivnom djelovanju u dizajnu i organizaciji provođenja projekta uređenja interijera, Mica na edukativan način prenosi pozitivnu sliku o komunikaciji i važnosti svih sudionika u kreativnom procesu uređenja jednoga stana, ali i ne samo to..."


"Ova dama istančana brka za ljepotu i sklad spretno bira ono najbolje od parketa i tapeta, keramike...sve do kuhinjskoga seta te s nama rado dijeli svoje znanje iz dizajnerskoga svijeta.

Rimovani stihovi i razigrane ilustracije odvode nas u maštoviti svijet dizajna interijera u kojem ćete se sjajno zabaviti i usput štošta naučiti."


Profil knjiga